CÔNG TY FACEBOOK TẶNG TIỀN MẶT CHO TIỂU THƯƠNGQuý vị tiểu thương trong cộng đồng Việt Nam xin lưu ý!
Đại công ty FACEBOOK vừa ra thông báo hôm nay ngày thứ hai 20 tháng 4 năm 2020 là họ sẽ tiếp tay giúp đỡ giới tiểu thương trong lúc bị dịch COVID-19 bằng cách cho tiền mặt. Công ty này sẽ trợ giúp tổng cộng $100 triệu cho các tiểu thương hội đủ điều kiện.
Muốn nộp đơn, doanh thương, công ty cuả quý vị phải hội đủ các điều kiện sau:
* Có từ 2 đến 50 nhân viên
* Doanh nghiệp cuả quý vị đã hoạt động trên 1 năm
* Doanh nghiệp cuả quý vị gặp khó khăn vì COVID-19
* Nằm gần nơi các cơ sở cuả Facebook (xin xem list nơi link dưới đây)
Xin quý vị tiểu thương trong cộng đồng Việt chúng ta hãy nhanh tay vào trang mạng sau đây để được giúp đỡ lúc tiền vẫn còn.

http://facebook.com/grantsforbusiness

Xin các anh chị, các cơ quan truyền thông loan báo tin này ngay lập tức cho các chủ nhân cơ sở kinh doanh người Việt chúng ta. Xin cám ơn.