Chuyện cười xưa nay

Chuyện ngày xưa:

1. Có một phái bộ ngoại giao Tàu qua thăm nước An Nam, nhà vua muốn cho Tàu biết nước ta có nhiều nhân tài, văn hay chữ tốt bèn phái bà Đoàn Thị Điểm (không nhớ chính xác) giả dạng thường dân, mở quán ở biên giới để bán nước chè. Vì mượn quần áo rách rưới của thường dân, khi ngồi đun nước để lộ cái “Sự đời”, các quan bên Tàu vừa cười vừa nói:
-An nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh. ( Nước An Nam có một tấc đất, không biết có ông bạn nào cày chưa?). Bà đối lại liền:
-Bắc quốc chư trương phu, giai do thử đồ xuất ( Những bậc trượng phu đất bắc, cũng đều từ chỗ ấy mà ra). Quan Tàu trố mắt ngẩn ngơ, một người đàn bà lam lũ, ở vùng khỉ ho cò gáy mà đối đáp thật chỉnh như thế này, thì ở triều đinh An Nam có biết bao người giỏi, và không dám khinh thường nữa.

2. Ông Lê Quý Đôn, một nhà bác học thông minh từ nhỏ. Trong một đám tang công chúa bên Tàu, nhà vua phái Lê Quý Đôn sang tàu chia buồn, phân ưu. Mỗi sứ thần của các chư hầu đều được đưa trước một bản điếu văn, đến lượt Lê Quý Đôn, khi mở điếu văn ra đọc chỉ có bốn chữ Nhất, chẳng lẽ chỉ đọc bốn chữ nhất rồi đi xuống. Ông ứng khẩu đọc ngay bài điếu văn với bốn chữ nhất:
Thiên thượng nhất đoá vân (Trên trời có một đám mây đẹp nhất)
Hồng Lô nhất điểm tuyết (Trên núi Hông Lô có một đỉnh tuyết đẹp nhất)
Thượng uyển nhất chi ba (Trong vườn thượng uyển có một đoá hoa đẹp nhất)
Giao trì nhất điểm nguyệt ( Dưới đáy giếng có một bóng trăng đẹp nhất)
Ô! Hô! Vân tán, Tuyết tan, Ba tàn, Nguyệt khuyết. Nhưng than ôi! Mây đã bay, tuyết đã tan, hoa đã tàn và trăng đã khuyết). Quan Tàu vô cùng thán phục nước An Nam lại có những người thông minh tuyệt vời như thế.

3. Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhậm là hai bạn thân từ nhỏ, dưới triều đại Quang Trung Nguyễn Huệ, Ngô thời Nhậm học giỏi ra làm quan, Đặng Trần Thường thi rớt hoài nhờ Ngô Thời Nhậm giúp đỡ trong tình bạn thân để cùng làm quan thì Ngô Thời Nhậm trả lời:” Mình phải cố gắng học thật giỏi, người tài thì đất nước sẽ trọng dụng”. Tức vì câu nói khinh miệt mình là kẻ bất tài, Đặng Trần Thường đầu quân qua Nguyễn Ánh. Khi vua Gia Long lên ngôi, tất cả những quan thần của Quang Trung Nguyễn Huệ đều bị hành hình, trong đó có Ngô Thời Nhậm. Đặng Trần Thường gặp lại Ngô thời Nhậm trong tư thế của một kẻ chiến thắng và ra câu đối:
Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết ai.
Ngô Thời Nhậm đáp lại ngay:
Thế chiến quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
Đặng Trần Thường tâm phục, nhưng mối thù khinh bạc ngày xưa vẫn còn đó, nên Ngô Thời Nhậm đã cùng chung số phận của những kẻ chiến bại.

4. Đàm Thận Huy làm quan đến chức Lễ Bộ Thượng Thư, một hôm trời mưa to nên học trò phải ở lại chờ tạnh mưa mới về, ông ra câu đối:
-Vũ vô kiềm toả năng lưu khách (mưa không xích không khoá mà vẫn giữ khách ở lại)
Anh học trò thứ nhất đối ngay:
-Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Nhan sắc không sóng gió mà làm say đắm lòng người)
Anh học trò thứ nhì đối tiết:
Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân ( Vầng trăng có cung loan mà không bắn người)
Anh học trò thứ ba đối tiết:
Phân bất uy quyền, dị khủng nhân (cục phân chẳng có uy quyền gì, mà làm người ta sợ.)

 

Chuyện thời nay:

1. Trong giờ sinh vật học lớp 12, thầy giáo ngẫu hứng ra câu đố:
-Con bò cạp, cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp
Một anh học trò rụt rè đưa tay:
-Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật.
Thầy đang đỏ mặt tía tai, thì một em khác đưa tay lên xin đáp:
-Anh tiểu thương, thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương
Một em khác đưa tay:
-Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà.
Thầy lúng túng xin stop, không ngờ học trò mình lại giỏi đến thế!

2. Sau năm 1975, làm thầy giáo nghèo rớt mồng tơi, ba ngày Tết chẳng có gì ăn thầy bèn phán một câu:
– Chiều ba mươi Tết, thầy giáo tháo giày ra chợ bán.
Một ông giáo khác:
-Sáng mùng một, giáo chức dứt cháo thay cơm.

3. Cô gái tên Miên, thật trẻ đẹp, cô ra câu đối, ai đối được cô sẽ nhận làm chồng:
-Chưa chồng chơi chốn chùa chiền, chanh chua chuối chát chính chuyên chờ chồng.
Câu đối thật khó, tuy nhiên vẫn có một ông đối lại được:
-Thủ thân thăm thất thiên thần, thi thông thư thạo thảo thuần thành thân.