BÁC SĨ NHÃN KHOALiên Hương Nguyễn, MD
Chuyên trị: mắt khô, mắt ngứa, mắt cườm khô, mắt cườm nước, mắt kéo mây, mắt huyết áp cao, tiểu đường lên mắt...
2449 S. King Rd. Building B , Suite 10
San Jose, CA 95122
Tel: (408) 238-1978
Fax: (408) 238-2138
Phạm Hoàng Tánh MD, MS, FACS
Giải phẫu mắt, giải phẫu thẩm mỹ
Tất cả đều được thực hiện bằng tia sáng laser
989 Story Rd. Suite # 8063
(Trong khu Vietnam Town)
Phone: (408) 998-1818
San Jose , CA 95122