BÁC SĨ THẨM MỸĐỗ Như Hồng
Tốt nghiệp chuyên khoa bệnh ngoài da &
thẩm mỹ da
Phone: 408 - 263-6073
991 Montague Expw #104
Milpitas, CA 95035

Liên Hương Nguyễn
Chuyên gải phẫu mắt sụp mí, mắt có mở
2449 S. King Rd. Building B , Suite 10
San Jose, CA 95122
Tel: (408) 238-1978
Plastic & Reconstructive Surgery
Giải phẫu Thẩm Mỹ và Tạo hình
Phone: 1-888-666-1918
877 W. Fremont Ave #C2
Sunnyvale, CA 94087