CHỤP HÌNH
SỬA TV - SATELLITEĐức TV’S Repair
Chuyên viên sữa TV , Projection, HDTV, VCR
Tel: (408) 655-7245
2919 Glen Craig CT.
San Jose, CA 95148
Quang Bùi Videophoto
Chuyên quay video , chụp hình
Tel: (408) 298-1564
113 S. 8th St.
San Jose, CA 95112