ĐỊA ỐC
TÀI TRỢ ĐỊA ỐCASIA GATEWAY
Investement Program Available
Phone: 669 - 888- 0808
Vietnam Town 969 Story Rd Suite 6009
San Jose CA 95122
Harrison Trần Xuân Hưỡng
Chuyên viên địa ốc full time. Mua bán nhà. Đảm trách mọi dịch vụ vay nợ, đổi nợ...
Tel: (408) 858-7708
3111 Mc Laughlin Ave.
San Jose, CA 95121

Hung Truong ( Century 21)
Giúp khách mua nhà vừa ý , đặc biệt
Tel:(415) 452-9377
1569 Sloat Blvd. #300
San Francisco, CA 94132
Joe Trần
Real Estate Broker - Loan Broker
Tel: (408) 205-6701
Fax: (408) 317-6530
2670 S. White Rd. # 233
San Jose, CA 95148

Lillian H. Dang
Mua bán nhà cửa, vay nợ đổi nợ
Tel: (408) 898-7150
2680 S. White Rd. #150
San Jose, CA 95148
Mẫn Nguyễn, Broker, Msee
Nhà mới
Phone: (408) 923 - 8951
Sally Nguyen (Intero)
Mua nhà - Bán nhà - Đầu tư
Tel: (408) 712-5290
200 Serra Way ,Suite # 44
Milpitas , CA 95035
Timmy Lê, Real Estate Agent
Tel: (408) 893-0884 3111 Mc Laughlin , AveB San Jose, Ca 95121
E Mail; letimmyhome@aol.com Website : http://www.timmyhomes.com
Tony Định
Công ty địa ốc Century 21 A-1 Network
Phone: (408) 224-7100
3111 McLaughlin Ave.
San Jose, CA 95121
Todd Su , Morgage Broker
Real Estate & Manufactured Home Financing
Phone: 408- 292-5000
2030 Senter Road
San Jose CA 95112
Trung Lam & Evan Huynh
Phone: 408 - 900 - 0009
Website : http://www.TrungEvan.com