ĐỊA ỐC
TÀI TRỢ ĐỊA ỐCHarrison Trần Xuân Hưỡng
Chuyên viên địa ốc full time. Mua bán nhà. Đảm trách mọi dịch vụ vay nợ, đổi nợ...
Tel: (408) 858-7708
3111 Mc Laughlin Ave.
San Jose, CA 95121

Hung Truong ( Century 21)
Giúp khách mua nhà vừa ý , đặc biệt
Tel:(415) 452-9377
1569 Sloat Blvd. #300
San Francisco, CA 94132
Joe Trần
Real Estate Broker - Loan Broker
Tel: (408) 205-6701
Fax: (408) 317-6530
2670 S. White Rd. # 233
San Jose, CA 95148

Lamson Dang
List nhà với giá lê, phí nhẹ, quảng cáo nhà của bạn trên nhiều website lớn
Tel: (408) 595-6205
639 Tully Rd , Suite C
San Jose, CA 95111
Website: http://www.lamsondang.com
Lillian H. Dang
Mua bán nhà cửa, vay nợ đổi nợ
Tel: (408) 898-7150
2680 S. White Rd. #150
San Jose, CA 95148
Mẫn Nguyễn, Broker, Msee
Nhà mới
Phone: (408) 923 - 8951
Phenix Phuong Bui
Mua nhà - Bán nhà - Vay nợ - Đổi nợ
Tel: (408) 775-9302
Fax: (408) 872-4150
Email: pbui@cbplatinum.com
Sally Nguyen (Intero)
Mua nhà - Bán nhà - Đầu tư
Tel: (408) 712-5290
200 Serra Way ,Suite # 44
Milpitas , CA 95035
Timmy Lê, Real Estate Agent
Tel: (408) 893-0884 3111 Mc Laughlin , AveB San Jose, Ca 95121
E Mail; letimmyhome@aol.com Website : http://www.timmyhomes.com
Tony Định
Công ty địa ốc Century 21 A-1 Network
Phone: (408) 224-7100
3111 McLaughlin Ave.
San Jose, CA 95121
Todd Su , Morgage Broker
Real Estate & Manufactured Home Financing
Phone: 408- 292-5000
2030 Senter Road
San Jose CA 95112
Trung Lam & Evan Huynh
Phone: 408 - 900 - 0009
Website : http://www.TrungEvan.com