ĐIỆN
ĐIỆN LẠNHBJ Home Appliance Repair
Nhận sửa Máy giặt - Máy Sấy - Bếp - Microwave - Tủ lạnh...
Phone: (408) 332-64444
816 N. 1st Street #200
San Jose CA 95112
Duong's All appliance
Chuyên sữa cho tư gia và thương mại
Phone: (408) 375-5597
EMI Electric Co.
Nhận vẽ họa đồ điện nhà , thương mãi
Phone : Don (408) 910-9329,
DU (408) 648-4720

Hải Điện Lạnh
Hệ thống central air - Máy lạnh - Máy sưởi
Tel: (408) 690-3922
Hoàng’s Appliance
Máy giặt, máy sấy , tủ lạnh
Tel: (408) 644-7350
Kiệt Điện Lạnh
Chuyên sữa Tủ lạnh - Freezer
Tel: (408) 219-4534
Phước Điện Lạnh
Tư gia - Thương mại - Fast service repair
Phone : (408) 568-8204 , (408) 941-0888
Quang Điện Lạnh
Máy lạnh - Lò sưởi - Tủ lạnh - Freezer
Tel: (408) 888-6760
SV Star Cooling- Heating
Nhận sữa chữa, lắp đặt, và bảo trì các loại máy lạnh và máy heat
Phone: (408) 646-3144
Thu’s Hvac-Water Heater-Air Duct Clean
Heating-Ventilating-Air Conditioning
Tel: (408) 259-4238