THẨM MỸ
THẨM MỸ VIỆNKim Chi Beauty Care
Chuyên săn sóc da mặt cho nam và nữ
Tel: (408) 476-7310
822 Main Street
CA 94063
http://www.kimchibeauty.com
Kim Loan Healthcare
Có bán Linh Chi Đỏ
Phone: (408) 292-8838
1111 suite #1105 Story Road (Grand Century)
San Jose CA 95122
LMP ITALIA
Bán đủ loại mắt kiếng , túi xách , giây thắt lưng
Phone: (408) 899-2122 / (408) 666-6001
1111 Story rd #1012
San Jose, CA 95122
(Trong ku Grand Century)
Plastic & Reconstruction Surgery
Giải phẫu thẫm Mỹ và Tạo hình
Phone: *1-888-666-1918 /
* San Francisco : 1- 415- 831- 0919
*77 W. Fremont Ave. # C2 Sunnyvale
* 909 Hyde st, Suite # 602 , San Francisco