THẨM MỸ
THẨM MỸ VIỆNKim Chi Beauty Care
Chuyên săn sóc da mặt cho nam và nữ
Tel: (408) 476-7310
822 Main Street
San Jose, CA 94063
http://www.kimchibeauty.com
LV Skincare
Chăm sóc da mặt - Mài da mặt - Xâm thẩm mỹ
Phone: (408) 791- 0999
1075 Tully Rd. Suite # 14
San Jose, CA 95122
Plastic & Reconstruction Surgery
Giải phẫu thẫm Mỹ và Tạo hình
Phone: *1-888-666-1918 /
* San Francisco : 1- 415- 831- 0919
*77 W. Fremont Ave. # C2 Sunnyvale
* 909 Hyde st, Suite # 602 , San Francisco