TIỆM
CHO THUÊ PHIMLion Music
Chuyên bán DVD Karaoke, Băng nhạc VN , DVD Hàn , phim bộ VN
Tel: (408) 270-4866
1816 Tully Rd. #176
San Jose, CA 95122