XÂY DỰNG
SỬA CHỮA NHÀ CỬAAmerican Ace Supply
Chuyên cung cấp vật liệu điện và ống nước
Phone: (408)298-2822
1128 N. 7th St
San Jose
Handyman / Minh Duong
Chuyên về thông ống cống
Tel: (408)515-6607
Hoàng Liêm Cang
Chuyên remoldeling nhà tắm và nhà bếp
Phone : (408) 646 - 9005
Phan's Handy Service
Chuyên sữa garage thành phòng, làm mới nhà bếp
Tel: (408) 966-9673
Quốc & Tùng
Nhận sữa nhà : sơn trong ngoài,
lót gạch và marble
Cell: (408)590-1515
Robert Drafting Services
Chuyên vẽ họa đồ xây cất và xin hợp thức hóa
Tel: (408) 592-5443
TD Roofing, Co
Đặc biệt chúng tôi chuyên về mái nhà
Cell: (408) 892-8872
675 Tully Rd.
San Jose, CA 95111
Thành Lạc Handyman
Làm phòng tắm mới, lót gạch men
Làm sàn gỗ Tel: (408) 223-0828
Thi Construction
Chúng tôi đảm nhận mọi công việc về nhà ở và các cơ sở thương mại.
Phone: THICONSTRUCTION (408) 464-4388
Email: anhthi_tran@yahoo.com
Bấm vào đây để xem chi tiết
Thomas Construction
Đảm nhận tất cả công việc xây dựng
Tel: (408) 363-9249
Tran Ho Construction Co
Chuyên đảm nhận công việc về nhà cửa
Tel: (408) 453-2599
Vinh Costruction
Sơn trong và ngoài - Lót gạch và marble
Phone : (408) 582-3123