KEM ĐÁNH RĂNG​

 

Mau kiểm tra kem đánh răng nhà bạn đang xử dụng, nếu có vạch đen ở phần cuối thì hãy vất đi, đúng là thiếu hiểu biết nguy hiểm thật. Từ sau nếu có mua kem đánh răng thì phải coi thật kỹ màu vạch phía dưới, chứ không nên tin vào hàng hiệu nào hết.
Khi mua kem đánh răng cần chú ý màu sắc phía cuối mặt sau của tuýp kem. Hôm nay mói biết, hoá ra vạch màu này cũng có ý nghĩa! Có tất cả 4 màu: xanh da trời, xanh lá, đỏ, và đen
Xanh da trời: thành phần thuần thiên nhiên
Xanh lá: thiên nhiên + dược liệu
Đỏ: thiên nhiên + thành phần hoá học
Đen: thành phần hoá học
Hãy lựa chon những loại có màu xanh da trời và xanh lá! Có rất nhiều loại kem đánh răng của nước ngoài cũng toàn thành phần hoá học.