Càng già càng khôn!

1. Life isn’t fair, but it’s still good.
(Cuộc đời nhiều bất công nhưng vẫn còn tốt chán.)

2. When in doubt, just take the next small step.
(Khi nghi ngại, hãy từ từ mà tiến.)

3. Life is too short. Don’t waste time hating anyone.
(Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thỉ giờ ghét bỏ ai làm gì.)

4. Only friends and family will be present in sickness. Stay in touch.
(Đau ốm, chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh. Nhớ gần gũi.)

5. Pay off your credit cards every month.
(Hãy trả hết nợ thẻ tín dụng mỗi tháng.)

6. You don’t need to win every argument. Agree to disagree.
(Khi tranh luận, hơn thua không đáng kể. Nên chấp nhận bất đồng.)

7. Crying is good, but it’s more healing crying with friends.
(Khóc cũng tốt, nhất là khi khóc với bạn bè.)

8. Release your children when they become adults, its their life now.
(Buông tay với con cái trưởng thành. Chúng có cuộc sống riêng.)

9. Save for retirement starting with your first pay cheque.
(Để dành cho tuổi về hưu ngay với số tiền lương đầu tiên.)

10. When it comes to chocolate, resistance is futile.
(Để ý sự cám dỗ.)

11. Make peace with your past so it won’t screw up the present.
(Hãy làm lành với quá khứ để hiện tại được yên ổn.)

12. It’s OK to let your children see you cry.
(Con cháu thấy mình khóc đâu có sao.)

13. Don’t compare your life to others. They have different journeys.(Đừng đem đời mình so với ai đó; đời mỗi người mỗi khác.)

14. Never be in a secret relationship.
(Đừng bao giờ dính vào một mối quan hệ bí mật.)

15. Everything can change in the blink of an eye.
(Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong chớp mắt.)

16. Take a deep breath. It calms the mind.
(Hít thở sâu giúp tinh thần ổn định.)

17. Get rid of anything that is neither useful, beautiful, nor joyful.(Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, buồn bã.)

18. What doesn’t kill you really makes you stronger.
(Điều gì không giết ta được sẽ giúp ta mạnh hơn.)

19. It’s never too late to have a happy childhood.
(Sống lại như trẻ con lần nữa cũng không phải là trễ quá.)

20. For whatever you love in life, don’t take no for an answer.
(Những gì yêu quí trên đời, ta đều phải ráng đạt cho được.)

21. Today is special. Enjoy it.
(Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Phải tận hưởng nó.)

22. Your belief of your being right doesn’t count. Keep an open mind.
(Cứ tin mình luôn luôn đúng là bậy. Phải có đầu óc cỏ̉i mỏ̉.)

23. No one is in charge of your happiness but you.
(Hạnh phúc của mỗi người là mối lo riêng của người đó.)

24. Forgive everyone everything.
(Hãy tha thứ tất cả cho mọi người.)

25. What other people think of you is none of your business.
(Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó đối với mình.)

26. Time heals almost everything. Give time time.
(Thời gian hàn gắn gần như mọi sự. Xin cho thời gian có thì giờ.)

27. However good or bad a situation is, it will change.
(Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng thay đổi.)

28. Don’t take yourself so seriously. No one else does.
(Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Ai cũng vậy thôi.)

29. Believe in miracles.
(Hãy tin vào phép lạ.)

30. Your children get only one childhood.
(Con cái chúng ta chỉ có một thời trẻ trung.)

31. Envy is a waste of time.
(Đừng ganh tị. Mất thì giờ vô ích.)

32. It’s OK to yield.
( Làm được bao nhiêu cũng tốt.)

33. Life is a gift.”
(Cuộc sống là một món quà.)

34. Friends are the family that we choose.
(Bạn bè là gia đình chính chúng ta đã chọn.)