Các Thay Đổi Mới và Cần Biết Trước Khi Sử Dụng Hóa Chất

 

 

Các vụ hỏa hoạn thường do những nguyên nhân dễ phòng ngừa như sử dụng không đúng cách hoặc để các hóa chất gần lửa hay các nguồn kích hỏa khác. Luật mới nhằm bảo vệ bấu khí quảng trong vùng bắt buộc các hóa chất đa dụng hoặc dùng trong việc pha trộn sơn phải có công thức mới nhằm giảm bớt ô nhiễm. Những sản phẩm mới này dễ bắt cháy hơn các hóa chất mà quý vị sữ dụng trước đây và cần phải được xử lý cẩn thận.

California xin quý vị áp dụng các mẹo vặt đơn giản sau đây khi sử dụng các loại hóa chất pha sơn hay hóa chất
đa dụng:
• Chỉ sử dụng hóa chất trong khu vực thoáng khí.
• Sử dụng và lưu giữ hóa chất xa lửa, máy móc tỏa nhiệt, và các nguồn kích hỏa. Nhớ đậy nắp kín nếu không sử dụng.
• Sa thải hóa chất tại các trung tâm xử lý rác độc hại. Không được đổ xuống cống vì chúng là chất độc của
môi trường.
• Xin đọc và theo chỉ dẫn trên nhãn hiệu.
Các rủi ro sức khỏe khác.

Nếu quý vị thấy đau cổ, ho, choáng, đau đầu hoặc xây xẩm trong khi làm việc với hóa chất, hãy chạy ra chỗ thoáng khí, nghỉ ngơi và nếu chưa hết, hãy đi gặp bác sĩ.