Thống Kê Dân Số 2020: Tiêu Điểm về Người Mỹ gốc Á

Các cải tiến cho việc thu thập dữ liệu cho Thống Kê Dân Số 2020 giúp cung cấp một sự mô tả chính xác hơn về cách người Mỹ gốc Á tự nhận diện

 

Được viết bởi: Nhân viên

 

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tiếp tục công bố các thông tin từ Thống Kê Dân Số 2020 để cung cấp các thông tin sống động về dân số ngày càng thay đổi của Hoa Kỳ. Từ các số liệu về số lượng phân bổ trong tháng 4 đến các số liệu để phân chia vùng chính trị trong tháng 8, mỗi loại dữ liệu từ Thống Kê Dân Số 2020 đã tiếp tục hé lộ những hiểu biết sâu sắc về cộng đồng người Mỹ gốc Á.Dựa trên các kết quả từ số liệu để phân chia vùng chính trị từ Thống Kê Dân Số 2020, dân số người Mỹ gốc Á đã gia tăng đáng kể. Hơn 24 triệu người (7.2% trong tổng thể dân số) nhận diện là “người châu Á toàn phần hoặc một phần”. “Người châu Á toàn phần” (“Asian alone”) được dùng để nhận diện những người chỉ chọn là người châu Á và không có chọn các chủng tộc nào khác. “Người châu Á toàn phần hoặc một phần” (“Asian alone or in combination”) bao gồm những người đã chọn là người châu Á, cho dù họ có chọn các chủng tộc khác hay không.

Dân số người châu Á tăng 35.5% từ năm 2010 đến năm 2020. Khoảng 19.9 triệu người (6% trong tổng số những người trả lời thống kê) nhận diện là người châu Á toàn phần trong năm 2020, tăng lên từ mức 14.7 triệu người (4.8%) trong năm 2010.

Khi so sánh, dân số người châu Á một phần tăng 55.5%. Khoảng 4.1 triệu người nhận diện là người châu Á một phần trong năm 2020, tăng lên từ mức 2.6 triệu người trong năm 2010. Khoảng 2.7 triệu người nhận diện là người châu Á lai người Da Trắng. Đây là nhóm dân số người Châu Á Đa Chủng Tộc lớn nhất.Tiểu bang Hawaii, California, Washington, Nevada, New Jersey, New York, Virginia, Alaska, Massachusetts, và Maryland là những tiểu bang có tỷ lệ phần trăm dân số người châu Á toàn phần hoặc một phần lớn nhất. 10 tiểu bang có tỉ lệ phần trăm tăng trưởng lớn nhất dân số người châu Á toàn phần hoặc một phần là tiểu bang North Dakota, South Dakota, Nebraska, District of Columbia, North Carolina, Indiana, Texas, South Carolina, Montana, và Utah.

Các số liệu mới phản ánh những thay đổi trong dân số và những cải tiến về cách mà Thống Kê Dân Số hỏi những câu hỏi và ghi nhận và mã hóa các câu trả lời, một quá trình mà đã thay đổi trong hầu hết mỗi thập kỷ xuyên suốt trong lịch sử của Thống Kê Dân Số để phản ánh các yếu tố về xã hội, chính trị và kinh tế.

“Chúng tôi đã thực hiện một vài cải cách về thiết kế cho các câu hỏi về chủng tộc trong Thống Kê Dân Số 2020 dựa trên nghiên cứu trong thập niên vừa qua,” bà Rachel Marks, Trưởng Chi Nhánh, Chi nhánh Thống kê Chủng tộc tại Phòng Dân Số của Cục Thống Kê Dân Số cho biết. “Một trong những thay đổi quan trọng là việc thêm vào các chỗ để người trả lời tự điền vào và các ví dụ cho các nhóm sắc tộc người “Da Trắng” (‘White’) và người “Da Đen hoặc người Mỹ gốc châu Phi” (‘Black or African American’), và chúng tôi cũng thêm vào các ví dụ cho các nhóm sắc tộc “người Thổ Dân hoặc người Bản Địa Alaska” (‘American Indian or Alaska Native’). Đối với các sắc tộc người châu Á và người bản địa Hawaii và các người gốc đảo Thái Bình Dương, chúng tôi sắp xếp lại các ô vuông để đánh dấu chọn sắc tộc dựa kích cỡ dân số. Và trong phần về người bản địa Hawaii và các người gốc đảo Thái Bình Dương, chúng tôi thay đổi ô vuông để đánh dấu từ  “người đảo Guam hoặc người Chamorro” (‘Guamanian or Chamorro’) thành “người Chamorro“ (‘Chamorro’) dựa trên các ý kiến và nghiên cứu.”

Những thay đổi mang lại sự mô tả kỹ lưỡng và chính xác hơn về cách mọi người tự nhận dạng. Các ô vuông đánh dấu đã được sắp xếp lại dựa trên kích cỡ dân số của người châu Á và người bản địa Hawaii và các người gốc đảo Thái Bình Dương là: người Trung Quốc, người Phi Luật Tân, người Ấn Độ, Những Người Châu Á Khác (ví dụ như, người Pakistan, người Cam-bu-chia, người Hmong, v.v), người Việt Nam, người Hàn Quốc, người Nhật, người bản địa Hawaii, người Samoa, người Chamorro, Những Người Gốc Đảo Thái Bình Dương Khác (ví dụ như, người Tonga, người Fiji, người Marshall, etc.).

Để cung cấp cho công chúng các thông tin chi tiết thường xuyên hơn, các số liệu mà chỉ được thu thập mỗi 10 năm một lần theo mẫu dài thống kê dân số hai năm một lần được công bố hàng năm thông qua Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS). Cục Thống Kê Dân Số cũng phát hành các sản phẩm số liệu khác như hồ sơ về Đặc Điểm Nhân Khẩu Học và Nhà Ở và hồ sơ Chi Tiết về Đặc Điểm Nhân Khẩu Học và Nhà Ở.

“Chúng tôi còn rất nhiều các số liệu từ Thống Kê Dân Số 2020 để phát hành trong tương lai,” ông Nicholas Jones, Giám đốc và Cố vấn Cao Cấp về Nghiên cứu Chủng Tộc và Sắc Tộc và Tiếp Cận tại Chi nhánh Dân Số của Cục Thống Kê Dân Số cho biết. “Hồ sơ Chi Tiết về Đặc Điểm Nhân Khẩu Học và Nhà Ở sẽ bao gồm các bảng thông tin về chi tiết dân số của các chủng tộc. Đây sẽ là nơi mà quý vị có thể tìm các số liệu chi tiết về các nhóm người châu Á, chẳng hạn như người Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và còn nhiều hơn nữa.” Một số ví dụ bao gồm thông tin về đặc điểm nhân khẩu học và nhà ở cho giới tính và tuổi tác, loại hộ gia đình và nhà cửa, và thời gian cư ngụ (cho dù nhà ở là của chủ sở hữu hoặc người thuê).

 

 

“Thống Kê Dân Số không phải là điều gì đó mà chúng tôi tiến hành hay điều gì đó được thực hiện với quý vị, mà là điều mà công chúng Hoa Kỳ tham gia,” ông Michael Cook, Chánh Văn Phòng Thông Tin Công Cộng của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cho biết. “Đây là một nỗ lực lớn và nỗ lực được thực hiện cùng với nhiều đối tác đã giúp chúng tôi tiếp cận từng cộng đồng để đảm bảo rằng mọi người biết giá trị, tầm quan trọng của việc thực hiện Thống Kê Dân Số.”

Để biết thêm thông tin, xin ghé vào census.gov/2020results.

 

###

 

Xem tại đây để biết câu chuyện về Đếm Dân Số Hoa Kỳ về sự phân bố và thay đổi dân số từ Thống Kê Dân Số 2020:https://www.census.gov/library/stories/2021/08/more-than-half-of-united-states-counties-were-smaller-in-2020-than-in-2010.html

Xem tại đây để biết câu chuyện về Đếm Dân Số Hoa Kỳ về chủ đề các biện pháp đo lường cải tiến về chủng tộc và sắc tộc: https://www.census.gov/library/stories/2021/08/improved-race-ethnicity-measures-reveal-united-states-population-much-more-multiracial.html

Bộ Thông Tin Truyền Thông về Phân Chia Vùng Chính Trị của Thống Kê Dân Số 2020, bao gồm tất cả các câu chuyện về Đếm Dân Số Hoa Kỳ và các nguồn lực khác: https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-redistricting.html

Để xem các số liệu về Chủng tộc và Sắc tộc ở cấp độ quốc gia, tiểu bang và quận: https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/race-and-ethnicity-in-the-united-state-2010-and-2020-census.html

Truy cập tất cả các số liệu về Phân Chia Vùng Chính Trị của Thống Kê Dân Số 2020 tại đây: https://data.census.gov/cedsci/all?q=redistricting

Bộ Thông Tin Truyền Thông về Khảo Sát Sau Khi Đã Liệt Kê: https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/post-enumeration-survey.html

 

 


 

2020 Census: Asian Americans in Focus

Improvements made to 2020 Census data collection provides a more accurate depiction of how Asian Americans self-identify

 

By: Staff

 

The U.S. Census Bureau continues to release information from the 2020 Census in order to provide rich information about the changing population of the United States. From the apportionment counts data in April to the redistricting data in August, each data set from the 2020 Census has progressively unveiled insights about the Asian American community.

According to recent redistricting data results from the 2020 Census, there was a noticeable increase in the Asian-specific populations. Over 24 million people (7.2% of the total population) identified as “Asian alone or in combination.” “Asian alone” refers to people who reported Asian and did not report any other race. “Asian alone or in combination” consists of those respondents who reported Asian, whether or not they reported any other races.

The Asian alone population grew by 35.5% between 2010 and 2020. Approximately 19.9 million people (6% of all respondents) identified as Asian alone in 2020, up from 14.7 million people (4.8%) in 2010.

 

 

In comparison, the Asian in combination population grew by 55.5%. Approximately 4.1 million people identified as Asian in combination in 2020, up from 2.6 million people in 2010. Approximately 2.7 million people identified as Asian and White, making it the largest Multiracial Asian group.

 

Hawaii, California, Washington, Nevada, New Jersey, New York, Virginia, Alaska, Massachusetts, and Maryland were the states with the largest percentages of the Asian alone or in combination populations. The 10 states with the largest percentage increase in the Asian alone or in combination population are North Dakota, South Dakota, Nebraska, District of Columbia, North Carolina, Indiana, Texas, South Carolina, Montana, and Utah.

 

The new data reflects changes in the population and the improvements in how the Census asked the questions and captured and coded the responses, a process that has changed nearly every decade throughout the history of the Census to reflect social, political and economic factors.

 

“We’ve made several design improvements to the race question for the 2020 Census based on the research over the past decade,” said Rachel Marks, Branch Chief, Racial Statistics Branch at the Census Bureau’s Population Division. “One of the major changes was adding dedicated write-in response areas and examples for the ‘White’ and the ‘Black or African American’ racial categories, and we also added examples to the ‘American Indian or Alaska Native’ racial category. [For] the Asian and Native Hawaiian and Other Pacific Islander categories, we reordered the detailed Asian and Native Hawaiian and Other Pacific Islander checkboxes by population size. And in the Native Hawaiian and Other Pacific Islander category, we changed the checkbox category ‘Guamanian or Chamorro’ to ‘Chamorro’ based on feedback and research.”

 

 

The changes provide a more thorough and accurate depiction of how people self-identify. The re-ordered checkboxes for Asian and Native Hawaiian or Pacific Islander by population size are: Chinese, Filipino, Asian Indian, Other Asian (for example, Pakistani, Cambodian, Hmong, etc.), Vietnamese, Korean, Japanese, Native Hawaiian, Samoan, Chamorro, Other Pacific Islander (for example, Tongan, Fijian, Marshallese, etc.).

 

In order to provide the public with detailed information more frequently, data that were historically collected only once every 10 years by the decennial census long form is released annually through the American Community Survey (ACS). The Census Bureau also releases other data products such as the Demographic and Housing Characteristics file (DHC) and the Detailed Demographic and Housing Characteristics file (Detailed DHC).

 

“We have a lot more data to release in the future from the 2020 Census,” said Nicholas Jones, Director and Senior Advisor of Race and Ethnic Research and Outreach at the Census Bureau’s Population Division. “The Detailed DHC will include tables on detailed racial populations. This is where you’ll be able to get data on detailed Asian groups, such as Chinese, Korean, Thai, Vietnamese, Asian Indian, and many more.” Some examples include demographic and housing characteristics for sex and age, household and family type, and tenure (whether a housing unit is owner-occupied or renter-occupied).

 

“The Census isn’t something that we conduct or something that is done to you, it’s something the American public participates in,” said Michael Cook, Chief of the Public Information Office at the U.S. Census Bureau. “It’s a big effort, and it’s an effort that is done in concert with many partners that have helped us reach each and every community to ensure that people know the value, the importance, of conducting the Census.”

 

For more information, visit census.gov/2020results.

 

###

 

See here for the America Counts story on population distribution and change from the 2020 Census: https://www.census.gov/library/stories/2021/08/more-than-half-of-united-states-counties-were-smaller-in-2020-than-in-2010.html

 

See here for the America Counts story on improved race and ethnicity measures: https://www.census.gov/library/stories/2021/08/improved-race-ethnicity-measures-reveal-united-states-population-much-more-multiracial.html

 

2020 Census Redistricting Press Kit, which includes all America Counts stories and other resources: https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/2020-census-redistricting.html

 

For Race and Ethnicity data at the nation, states and county: https://www.census.gov/library/visualizations/interactive/race-and-ethnicity-in-the-united-state-2010-and-2020-census.html

 

Access all 2020 Census Redistricting data down to the census block level here: https://data.census.gov/cedsci/all?q=redistricting

 

Post-Enumeration Survey Press Kit: https://www.census.gov/newsroom/press-kits/2021/post-enumeration-survey.html