Ai đang điều hành thế giới?

Biden, Putin và Tập đã tranh cãi về việc Ai là người phụ trách thế giới? Mỹ, Nga hay Trung Quốc? Không có bất kỳ kết luận nào, họ quay sang “Narendra Modi”, Thủ tướng Ấn Độ và hỏi ông ta ai là người phụ trách thế giới?
Modi trả lời: * Tất cả những gì tôi biết là:

1. Giám đốc điều hành Google là một người Ấn Độ.

2. Giám đốc điều hành của Microsoft là một người Ấn Độ.

3. Giám đốc điều hành Adobe là một người Ấn Độ.

4. Giám đốc điều hành Net App là một người Ấn Độ.

5. Giám đốc điều hành MasterCard là một người Ấn Độ.

6. Giám đốc điều hành DBS là người Ấn Độ.

7 Giám đốc điều hành Novartis là người Ấn Độ

8. Giám đốc điều hành Diageo là một người Ấn Độ.

9. Giám đốc điều hành SanDisk là người Ấn Độ.

10. CEO Harman là người Ấn Độ.

11. Giám đốc điều hành Micron là người Ấn Độ

12. Giám đốc điều hành Palo Alto Networks là người Ấn Độ.

13. Giám đốc điều hành Reckitt Benckiser là một người Ấn Độ.

14. Giám đốc điều hành IBM là một người Ấn Độ.

15. Britain’s Chancellor là một người Ấn Độ.

16. Bộ trưởng Nội vụ của Anh là một người Ấn Độ.

17. Thủ tướng của Ireland là một người Ấn Độ.

18. Và Phó Tổng thống Mỹ là người Ấn Độ.

Vậy ai đang điều hành thế giới?
Rất thú vị ! Sau khi lắng nghe Modi, ông Tập đã trả lời: “Chúng tôi, những tài năng hàng đầu của Trung Quốc chỉ phục vụ quê hương của họ; chỉ những người không thể kiếm được việc làm ở đất nước của họ mới làm việc ở nước ngoài.”