Phan Châu Trinh nói về Giáo dục và Dân khí

Thái Hạo

Quan sát nền giáo dục Việt Nam vài mươi năm nay, chúng ta thấy tình trạng đáng lo ngại về nhiều mặt, như nạn thành tích giả, CÁCH DẠY rập khuôn máy móc, áp lực vô lý đè nặng lên cả người dạy và người học… Nhưng đó là những “trực quan sinh động” dễ dàng nhìn thấy được, còn sự xuống cấp nghiêm trọng về “dân khí học đường” thì không mấy ai đề cập.

Trăm năm lăng kính còn soi

Tình trạng dân khí này cách đây hơn 100 năm đã được các nhà Duy tân mà đại diện là chí sĩ Phan Châu Trinh chỉ ra và tiến hành một công cuộc xốc vác lớn lao bằng Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm đưa dân tộc ra khỏi cơn mê ngủ triền miên ấy. Con đường và hành động của các vị dù sáng chói, nhưng tiếc thay, trước những biến động lịch sử ghê gớm, đã không thể đi đến cùng.

Ngày nay, nhìn lại tư tưởng Phan Châu Trinh, soi rọi vào thực trạng giáo dục, những ánh sáng ấy một lần nữa lay động, và đòi hỏi được đưa trở lại nhằm góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Cái mà Phan Châu Trinh gọi là “một vật rất quý” là “chi bằng học” chính là liều thuốc công hiệu mà xưa kia ông tha thiết muốn tặng cho đồng bào, nay đã đến lúc chúng ta cần nhận lấy.

Trong “Đạo đức và luân lý Đông – Tây”, Phan Châu Trinh phát biểu một câu lạnh sống lưng: “Xã hội luân lý thật trong nước ta tuyệt nhiên không ai biết đến, so với quốc gia luân lý thì người mình còn dốt nát hơn nhiều”. Sự quả quyết này không thể không khiến ta giật mình suy ngẫm.

Cụ Phan nói rằng người Việt không biết gì tới xã hội luân lý, tức không biết công đức, không biết giữ lợi chung, không biết cái nghĩa vụ của con người đối với con người; mà chỉ bo bo giữ lợi mình, “phải ai tai nấy, ai chết mặc ai!”, nghĩa là chỉ gói lại trong luân lý gia đình. Cái tính cách này cũng chính là nguyên nhân của tình trạng đổ nát nhiều mặt, do sự ích kỷ, tham lam và tâm lý nô lệ gây ra.

Đó là cái nhìn của 100 năm trước. Nay còn thế không?

Hãy xem nhà cách mạng mô tả tình trạng thuở ấy: Chẳng những thế mà thôi, “một người làm quan một nhà có phước”, dầu tham, dầu nhũng, dầu vơ vét, dầu rút rỉa của dân thế nào cũng không ai phẩm bình; dầu lấy lúa của dân mua vườn sắm ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bai. Người ngoài thì khen đắc thời, người nhà thì dựa hơi quan, khiến những kẻ ham mồi phú quý không đua chen vào đám quan trường sao được. […]

Những kẻ ở vườn thấy quan sang, quan quyền cũng bén mùi làm quan. Nào lo cho quan, nào lót cho lại, nào chạy ngược, nào chạy xuôi, dầu có ruộng, dầu bán trâu cũng vui lòng, chỉ cầu được lấy chức xã trưởng hoặc cai tổng, đặng ngồi trên, đặng ăn trước, đặng hống hách thì mới thôi. Những kẻ như thế mà vẫn không ai khen chê, không ai khinh bỉ, thật cũng lạ thay! Thương ôi! Làng có một nắm dân mà người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, không có một chút gì gọi là đạo đức là luân lý cả.

Đó chỉ là điểm qua vài nét. Phan Châu Trinh nói, sở dĩ có cái thảm trạng này là do “bọn học trò trong nước mắc ham quyền tước, ham bả vinh hoa của các triều vua mà sinh ra giả dối nịnh hót, chỉ biết có vua mà chẳng biết có dân”.

“Bọn học trò”, tức người có học, nay ta gọi là trí thức, người có chữ nghĩa. Vì đâu mà “bọn học trò” lại ra nông nỗi ấ