MƯỜI ĐIỀU CHỦ NHÀ CẦN BIẾT (Ở Mỹ)

1. CÁC LOẠI HÌNH CHO THUÊ NHÀ
Quý vị có thể yêu cầu lập hợp đồng thuê nhà, thường kéo dài một năm, hoặc thỏa thuận thuê nhà tùy
ý bằng lời nói hay văn bản, thường chỉ kéo dài hàng tháng. Thỏa thuận thuê nhà tùy ý thường linh
hoạt hơn, nhưng hợp đồng thuê nhà đảm bảo hơn

2. TIỆN NGHI CĂN BẢN
Tất cả các căn hộ cho thuê phải có bếp và lò còn hoạt động, rèm cho các cửa sổ từ tầng năm trở
xuống, và khóa cửa sổ và cửa ra vào còn hoạt động. Quý vị không phải cung cấp tủ lạnh, mành, rèm
chắn ánh sáng hoặc máy giặt, nhưng nếu quý vị đã thông báo thì phải có.

3. SƯỞI VÀ CÁC TIỆN ÍCH
Người thuê nhà chỉ phải trả tiền tiện tích nếu có đồng hồ riêng cho mỗi dịch vụ phải trả tiền. Quý vị
phải trả tiền sưởi và nước nóng trừ khi có văn bản thỏa thuận rằng người thuê nhà phải trả các loại
tiền này.

4. KIỂM TRA NGƯỜI THUÊ NHÀ
Yêu cầu có giới thiệu và chứng minh việc làm là những cách để kiểm tra những người thuê nhà triển
vọng. Nếu người thuê nhà triển vọng không có người giới thiệu hoặc không thể chứng minh một thu
nhập đủ khả năng hay bền vững thì quý vị có thể yêu cầu họ phải có một người cùng ký hợp đồng

5. ĐẶT CỌC VÀ TIỀN THUÊ THÁNG CUỐI CÙNG
Ngay khi bắt đầu thuê, quý vị có quyền hợp pháp yêu cầu người thuê nhà trả trước tiền thuê nhà
tháng cuối cùng và một khoản đặt cọc không cao hơn số tiền thuê một tháng. Nếu nhận tiền, quý vị
phải có biên lai, trả lãi trên cơ sở hàng năm và đối với tiền đặt cọc, phải gửi vào một tài khoản riêng
của một ngân hàng tại Massachusetts. Điều quan trọng là quý vị phải tuân thủ những yêu cầu chặt
chẽ của pháp luật về đặt cọc.

6. CÁC LOẠI PHÍ HỢP PHÁP VÀ BẤT HỢP PHÁP
Quý vị có thể yêu cầu người thuê trả tiền tháng đầu tiên và tháng cuối cùng, tiền đặt cọc, và tiền
khóa một cách hợp pháp. Nếu quý vị tính tiền giữ nhà, tiền thú cưng, tiền môi giới/tìm nhà thì là
BẤT HỢP PHÁP. Quý vị có thể tính phí môi giới/tìm nhà nếu quý vị là người môi giới có giấy phép và
đã ký thỏa thuận với người thuê nhà.

7. KIỂM TRA LẠI CĂN HỘ CHO THUÊ
Trong hầu hết các trường hợp, pháp luật quy định chủ nhà phải kiểm tra căn hộ cho thuê của mình
để đảm bảo tuân thủ Luật Vệ Sinh Của Tiểu Bang ngay khi cho người thuê mới thuê.

8. TRẢ TIỀN THUÊ NHÀ ĐÚNG HẠN
Không có “thời gian ân hạn” đối với việc trả tiền thuê nhà. Quý vị được nhận tiền thuê nhà vào ngày
đã quy định trong thỏa thuận thuê nhà. Quý vị có thể tính phí trả chậm nhưng chỉ khi có thỏa thuận
bằng văn bản còn hiệu lực quy định điều đó. Thậm chí, không thể tính phí này trừ khi người thuê
nhà trả chậm ít nhất 30 ngày trở lên.
Nếu người thuê nhà chậm hay gặp khó khăn khi trả tiền thuê nhà, họ có thể đủ điều kiện nhận trợ
cấp tiền thuê nhà của Thành Phố hay Tiểu Bang.

9. HÒA GIẢI
Nếu quý vị và người thuê nhà có tranh chấp không thể tự giải quyết, thì quý vị nên xem xét đến hòa
giải. Hòa giải là một quy trình không chính thức để quý vị và người thuê nhà cố gắng đạt được một
giải pháp với sự giúp đỡ của một người hòa giải công bằng.

10. TRỤC XUẤT KHỎI NHÀ
Nếu quý vị đã sử dụng hết mọi biện pháp và cần phải trục xuất một người thuê nhà ra khỏi nhà, thì
quý vị phải chấm dứt việc thuê nhà bằng một văn bản thông báo đúng quy định và sau đó gửi một
tóm tắt quy trình hành động lên tòa án.